BLOG

WHO công bố nghiên cứu trường hợp Nepal để huy động nguồn lực chống kháng AMR.

WHO công bố nghiên cứu trường hợp Nepal để huy động nguồn lực chống kháng AMR.

06/032019

Một nghiên cứu trường hợp Nepal về thực hiện các hành động cấp quốc gia về kháng thuốc (AMR), được Jyoti Joshi nhân viên CDDEP viết, đã được công bố trên trang web AMR của tổ chức sức khỏe thế giới (WHO), cùng với các nghiên cứu trường hợp tại Ghana và Nigeria. Báo cáo với tiêu đề Huy động nguồn lực cho AMR: đưa AMR vào kế hoạch và ngân sách quốc gia và các đối tác phát triển, bao gồm các phân tích kế hoạch hành động quốc gia AMR của Nepal với đầu vào từ hơn 20 bên liên quan làm việc trong lĩnh vực AMR. Bao gồm hành động cụ thể của AMR (thực hiện chủ yếu do nhu cầu cần giải quyết AMR) và hành động nhạy cảm với AMR. Những hành động sau bao gồm hoạt động kiểm soát và dự phòng nhiễm khuẩn và đầu tư vào nguồn nước và hệ thống vệ sinh, có thể được thực hiện vì nhiều lý do nhưng cũng quan trọng và chi phí – hiệu quả trong việc giải quyết AMR. 

Nguồn: http://www.who.int/

Bài trước
Bài sau