Sản phẩm

Số lượng Mã hàng Hãng sản xuất Tên sản phẩm Mô tả Đặc tính kỹ thuật Hình ĐVT Số lượng Chọn
1 MM04-785-27-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Ống hút phẫu thuật Yarkauer cong dài 27cm
Cái
0
2 MM05-2243-115-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản

Que thăm dò hình bướm Ø 3.5 mm 11.5 cm

Cái
0
3 MM05-1428-19-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kẹp phẫu thuật ruột Allis 5x6 răng dài 19cm
Cái
0
4 MM03-319-14-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Banh phẫu thuật Ragnell Davis hai đầu dài 14.5cm/5½", kích thước đầu 8x4mm&15x5.5mm
Cái
0
5 MM03-346-16-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản

Banh móc phẫu thuật Joseph kích thước , 16cm/6¼"

Cái
0
6 MM05-560-21-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Nhíp phẫu tích Potts-Smith thẳng dài 21cm
Cái
0
7 MM05-168-115-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kéo vi phẫu Westcott ngàm cong, siêu cắt dài 11.5cm
Cái
0
8 MM05-167-115-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kéo vi phẫu Westcott thẳng, siêu cắt dài 11.5cm
Cái
0
9 MM05-166-115-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kéo phẫu thuật đầu nhọn cán đen Iris cong, dòng siêu cắt dài 11.5cm
Cái
0
10 MM05-165-115-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kéo phẫu thuật đầu nhọn cán đen Iris thẳng, dòng siêu cắt dài 11.5cm
Cái
0
11 MM03-377-15-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản

Banh phẫu thuật tổ chức 2 đầu Baby Senn Miller dài 15cm/6"

Cái
0
12 MM05-1116-125-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito thẳng 1x2 r dài 12.5cm
Cái
0
13 MM05-1112-125-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito thẳng dài 12.5cm
Cái
0
14 MM05-1114-125-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito đầu cong dài 12.5cm
Cái
0
15 MM05-803-13-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kềm mang kim cán vàng Halsey dài 13cm
Cái
0
16 MM05-805-13-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kềm mang kim cán vàng Webster dài 13cm
Cái
0
17 MM05-127-18-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kéo phẫu thuật cán vàng Metzenbaum phủ lớp tungsten carbide, đầu kéo cắt sắc bén, đầu tù/đầu cong, dài 180mm
Cái
0
18 MM05-237-145-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kéo phẫu tích Mayo thẳng dài145cm
Cái
0
19 MM05-683-12-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Nhíp phẫu tích Adson dài 12cm
Cái
0
20 MM05-684-12-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Nhíp phẫu tích Adson 1x2 răng dài 12cm
Cái
0
21 MM05-2759-125-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản

Cán dao mổ số 3 dài 12.5 cm

Cái
0
22 MM05-3237-00-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản

Chén tròn chung đựng dung dịch (ØxH, 128x55mm) thể tích 0.45 itr

Cái
0
23 MM05-1006-11-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kẹp săng Backhaus dài 11cm
Cái
0
24 MM05-1039-25-THTM Miyano Bộ DCPT tạo hình thẩm mỹ Nhật Bản Kẹp bông băng Foerster ngàm răng cưa thẳng dài 25cm
Cái
0
Nhận báo giá sản phẩm
Đã chọn

Cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng nhập đủ thông tin để bộ phận kinh doanh có thể  liên hệ với Quý Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
Trân Trọng,
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên