Sản phẩm

Số lượng Mã hàng Hãng sản xuất Tên sản phẩm Mô tả Đặc tính kỹ thuật Hình ĐVT Số lượng Chọn
1 MM03-049-13-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Banh tự giữ Weitlaner dài 13.5cm
Cái
0
2 MM04-785-27-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Ống hút phẫu thuật Yarkauer cong dài 27cm
Cái
0
3 MM03-380-16-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Bạnh phẫu thuật tổ chức 2 đâu Senn Miller dài 16cm một đầu tù
Cái
0
4 MM03-506-22-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Banh phẫu thuật Volkmann 6 răng bén 22cm/8¾"
Cái
0
5 MM03-897-14-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Bộ banh phẫu thuật Farabeuf dài 12cm 2 đầu, bộ 2 chiếc bao gồm 30x10,26x10mm và 30x13, 34x13mm
Cái
0
6 MM05-711-15-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Nhíp phẫu tích kiểu Russian15cm
Cái
0
7 MM05-1167-14-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kẹp mạch máu Crile cong dài 14cm
Cái
0
8 MM05-1114-125-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito đầu cong dài 12.5cm
Cái
0
9 MM05-1112-125-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito thẳng dài 12.5cm
Cái
0
10 MM05-1426-15-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kẹp phẫu thuật ruột Allis 4x5 răng dài 15cm
Cái
0
11 MM05-496-15-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Nhíp phẫu thuật cán vàng Gillies dài 15cm
Cái
0
12 MM05-497-15-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Nhíp phẫu thuật cán vàng McIndoe dài , length 150 mm
Cái
0
13 MM05-581-14-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Nhíp phẫu tích mô kiểu chuẩn 1x2 răng 14cm
Cái
0
14 MM05-527-14-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Nhíp phẫu thuật kiểu chuẩn -Narrow 14cm
Cái
0
15 MM05-106-14-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản

Kéo phẫu tích Mayo Gold line, ngàm Tungsten Carbide, cán vàng, cong, Lưỡi vát cạnh, đầu tù/tù, dài 140 mm

Cái
0
16 MM05-120-145-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kéo phẫu thuật cán vàng Metzenbaum -Fino dài cong 14.5cm
Cái
0
17 MM05-812-15-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản

Kẹp mang kim CRILE - WOOD, thẳng, ngàm răng cưa 0.4mm, cán vàng, Lưỡi TC, dài 150mm, dùng cho chỉ 4/0 - 6/0

Cái
0
18 MM05-840-16-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản

Kềm mang kim cán vàng Mayo-Hegar dài 16cm , đầu có phủ 1 lớp tungsten carbide, dùng cho chỉ lên tới 3/0

Cái
0
19 MM05-1005-9-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kẹp săng Backhaus dài 9cm
Cái
0
20 MM05-1035-16-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản Kẹp gắp bông băng Foerster ngàm răng cưa thẳng 16cm
Cái
0
21 MM05-2769-16-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản

Cán dao mổ số 7 dài 160 mm, dùng cho Lưỡi dao từ số 10 đến số 17

Cái
0
22 MM05-2763-135-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản

Cán dao mổ số 4, dài 135mm, dùng cho Lưỡi dao từ số 18 đến 36

Cái
0
23 MM05-2759-125-NK Miyano Bộ DCPT nhi khoa Nhật Bản

Cán dao mổ số 3 dài 12.5 cm

Cái
0
Nhận báo giá sản phẩm
Đã chọn

Cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng nhập đủ thông tin để bộ phận kinh doanh có thể  liên hệ với Quý Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
Trân Trọng,
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên