Sản phẩm

MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 110 Lít
CELITRON
Azteca A-446
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 180 Lít
CELITRON
Azteca A-456
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 255 Lít
CELITRON
Azteca A-501
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 320 Lít
CELITRON
Azteca A-666
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 450 Lít
CELITRON
Azteca A-669
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 570 Lít
CELITRON
Azteca A-6612
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 690 Lít
CELITRON
Azteca A-6615
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MÁY HẤP TIỆT TRÙNG LỚN LOẠI 880 Lít
CELITRON
Azteca A-6618
Xuất xứ: HUNGARY

• ISO 9001, 13485, CE, PED.

• Một hoặc hai cửa trượr đứng.

• Được thiết kế từ thép không rỉ 304 và 316L.

• Đạt yêu cầu khắt khe về thiết bị nồi hấp tiệt trùng của PED.

• Tích hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng 50-70%.

• Thời gian tiệt trùng từ 21 đến 55 phút với 9 chu trình.

Liên hệ với chúng tôi
MM05-3236-04
Xuất xứ: Round Bowls sdad . (ØxH, 116x50mm) cap.11.35 itr
Chén tròn chung đựng (ØxH, 116x50mm) thế tích 0.35 itr thế tích 0.35 itr thế tích 0.35 itr
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng nhập đủ thông tin để bộ phận kinh doanh có thể  liên hệ với Quý Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
Trân Trọng,
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên