Sản phẩm

Số lượng Mã hàng Hãng sản xuất Tên sản phẩm Mô tả Đặc tính kỹ thuật Hình ĐVT Số lượng Chọn
1 MM02-484-135-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kiểu Osteotomes kích thước 2mm 13.5cm/5¼"
Cái
0
2 MM02-483-17-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kiểu Osteotomes kích thước 6mm 17cm/6¾"
Cái
0
3 MM02-482-17-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kiểu Osteotomes kích thước 5mm 17cm/6¾"
Cái
0
4 MM02-481-17-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 4mm 17cm/6¾"
Cái
0
5 MM02-480-17-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 3mm 17cm/6¾"
Cái
0
6 MM02-479-17-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 2mm 17cm/6¾"
Cái
0
7 MM02-478-135-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 6mm 13.5cm/5¼"
Cái
0
8 MM02-477-135-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 5mm 13.5cm/5¼"
Cái
0
9 MM02-476-135-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 4mm 13.5cm/5¼"
Cái
0
10 MM02-475-135-DXN Miyano Bộ dụng cụ đục xương nhỏ Nhật Bản Đục xương kích thước 3mm 13.5cm/5¼"
Cái
0
11 MM05-3236-05 Round Bowls sdad . (ØxH, 116x50mm) cap.11.35 itr Chén tròn chung đựng (ØxH, 116x50mm) thế tích 0.35 itr thế tích 0.35 itr thế tích 0.35 itr
Cái
0
Nhận báo giá sản phẩm
Đã chọn

Cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng nhập đủ thông tin để bộ phận kinh doanh có thể  liên hệ với Quý Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
Trân Trọng,
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên