Sản phẩm

Số lượng Mã hàng Hãng sản xuất Tên sản phẩm Mô tả Đặc tính kỹ thuật Hình ĐVT Số lượng Chọn
1 MM02-951-19-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Dụng cụ tuốt màng xương Langenbeck 19cm/7½" 16mm
Cái
0
2 MM02-1028-24-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Dụng cụ bẩy xương Homann 24cm/9½"
Cái
0
3 MM02-424-18-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Kềm giữ và xoắn chỉ thép dài 18cm
Cái
0
4 MM02-096-21-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Kềm giữ xương Fergusson dài 21cm
Cái
0
5 MM02-210-22-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Kềm cắt xương Liston dài 22cm/8¾"
Cái
0
6 MM02-213-20-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Kềm cắt xương Liston dài 20cm/8"
Cái
0
7 MM02-302-22-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Kềm gặm xương Stille Luer 22cm/8¾"
Cái
0
8 MM02-303-22-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Kềm gặm xương Stille Luer 22cm/8¾"
Cái
0
9 MM02-304-23-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Dụng cụ gặm xương Stille Ruskin 23cm/9"
Cái
0
10 MM02-369-25-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Dụng cụ vặn vít lục giác cán gỗ loại chuẩn 3.5 dài 25cm
Cái
0
11 MM02-376-18-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản

Dụng cụ uốn nẹp xương Lane 18cm/7"

Cái
0
12 MM05-2252-16-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản

Que thăm dò hình bướm kích thước Ø3.3 mm dài 16 cm

Cái
0
13 MM05-2230-16-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản

Que thăm dò Que thăm phẫu thuật 2 đầu Stylet kích thước Ø1.0 mm 16 cm

Cái
0
14 MM03-049-13-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Banh tự giữ Weitlaner dài 13.5cm
Cái
0
15 MM04-785-27-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Ống hút phẫu thuật Yarkauer cong dài 27cm
Cái
0
16 MM03-380-16-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản

Banh phẫu thuật tổ chức 2 đầu Senn Miller dài 16cm một đầu tù

Cái
0
17 MM03-506-22-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Banh phẫu thuật Volkmann 6 răng bén 22cm/8¾"
Cái
0
18 MM03-897-14-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Bộ banh phẫu thuật Farabeuf dài 12cm 2 đầu, bộ 2 chiếc bao gồm 30x10,26x10mm và 30x13, 34x13mm
Cái
0
19 MM05-711-15-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Nhíp phẫu tích kiểu Russian15cm
Cái
0
20 MM05-491-19-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Nhíp phẫu thuật cán vàng De Bakey dài 19cm
Cái
0
21 MM05-684-12-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Nhíp phẫu tích Adson 1x2 răng dài 12cm
Cái
0
22 MM05-683-12-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản Nhíp phẫu tích Adson dài 12cm
Cái
0
23 MM05-1250-22-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản

Kẹp mạch máu 1x2 răng Ochsner-Kocher thẳng dài 22cm

Cái
0
24 MM05-1247-16-DPCT Miyano Bộ dụng cụ đại phẫu chấn thương Nhật Bản

Kẹp mạch máu 1x2 răng Ochsner-Kocher thẳng dài 16cm

Cái
0
Nhận báo giá sản phẩm
Đã chọn

Cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng nhập đủ thông tin để bộ phận kinh doanh có thể  liên hệ với Quý Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
Trân Trọng,
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hải Nguyên